Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Trả lời tất cả các câu hỏi của bạn

Mua hàng & hoàn lại tiền

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500, khi một nhà in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo thành một cuốn sách mẫu.
Có rất nhiều biến thể của các đoạn văn của Lorem Ipsum có sẵn, nhưng phần lớn đã bị thay đổi dưới một số hình thức, bởi sự hài hước được đưa vào hoặc các từ ngẫu nhiên trông thậm chí không đáng tin một chút.
Một thực tế đã được thiết lập từ lâu rằng người đọc sẽ bị phân tâm bởi nội dung có thể đọc được của một trang khi nhìn vào bố cục của nó. Điểm đáng chú ý của việc sử dụng Lorem Ipsum là nó có sự phân bố các chữ cái bình thường ít nhiều, trái ngược với việc sử dụng 'Nội dung ở đây, nội dung ở đây', khiến nó trông giống như tiếng Anh có thể đọc được.

Thực hiện các khóa học

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500, khi một nhà in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo thành một cuốn sách mẫu.
Có rất nhiều biến thể của các đoạn văn của Lorem Ipsum có sẵn, nhưng phần lớn đã bị thay đổi dưới một số hình thức, bởi sự hài hước được đưa vào hoặc các từ ngẫu nhiên trông thậm chí không đáng tin một chút.
Một thực tế đã được thiết lập từ lâu rằng người đọc sẽ bị phân tâm bởi nội dung có thể đọc được của một trang khi nhìn vào bố cục của nó. Điểm đáng chú ý của việc sử dụng Lorem Ipsum là nó có sự phân bố các chữ cái bình thường ít nhiều, trái ngược với việc sử dụng 'Nội dung ở đây, nội dung ở đây', khiến nó trông giống như tiếng Anh có thể đọc được.
Thiếu mua hàng qua điện thoại di động
Nếu bạn đã mua một khóa học trên iOS hoặc Android, có thể khóa học đó chưa được đăng ký vào tài khoản của bạn. Vui lòng gửi biên nhận mua hàng của bạn qua email tới thinh.pcvn@gmail.com.
Nhiều tài khoản e-mail
Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản e-mail hoặc có tài khoản Facebook hoặc Google, hãy thử đăng nhập bằng các địa chỉ e-mail liên kết.

Không tìm thấy câu trả lời?